SERVEI DE NETEJA PER A COMUNITATS DE PROPIETARIS

Cóm ho puc fer per veure sempre nets els passadissos, l'entrada, .. de la meva comunitat?

Què puc fer per deixar de patir per si la noia que neteja l'escala pren mal i ens demanda?

Cóm puc deixar de discutir amb els meus veïns per que l'escala està bruta ?

La solució és fàcil !

Contracteu un servei de neteja de comunitats, seriós i professional

.

Nosaltres aportem als nostres clients l'experiència de molts anys de tractar amb comunitats de propietaris. Entenem i conjuguem les necessitats dels diferents veïns per trobar un pla de neteja adequat a la comunitat i al seu pressupost.

Cal tenir present que una comunitat deixada, de seguida es deteriora i acaba perdent valor. I en canvi, una comunitat neta i endressada, a més de mantenir el seu valor, contribueix a la bona convivència entre veïns.

Si busqueu un servei de neteja que es caracteritzi per un personal degudament uniformat, identificat, i educat amb els veïns. I si busqueu un servei de neteja on es noti l'atenció al detall,,,, truqueu-nos. Us realitzarem un pressupost sense compromís.

.

Truqui sense compromís
Telf. 620238182
oficina@cincestrellesserveis.com   © 2019 Cinc Estrelles Serveis de Neteja S.L.