Política de privacitat

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

La pàgina web titulada CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA (http://www.cincestrellesserveis.com) pertany a la societat limitada CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA amb C.I.F.: B55110175. Té el domicili legal a: C/Torroella, nº 2, 1º A de Palafrugell (Girona) i està inscrita en el registre mercantil de dita provincia amb les següents dades: R.M. de Girona, Tom 2833, Llibre 0, Foli 64, Secció 8, Fulla GI 51679, Inscricpció 1ª del 15-07-2011.

OBJECTE


El responsable del lloc web (http://www.cincestrellesserveis.com), posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar quines són les condicions d'ús, a tots els usuaris del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués, sense que hi hagi obligació de avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions.

TERCER DE CONFIANÇA I CODI DE CONDUCTA


El prestador es troba adherit al codi de conducta que apareix en el text jurídic de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI – http://www.lssi.es) que pot ser visualitzat, descarregat i / o imprès des del link referenciat. Aquest codi de conducta garanteix als usuaris que aquest lloc web compleix la legislació vigent i es troba sotmès a totes les obligacions disposades en aquest codi.

RESPONSABILITAT


CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA SL, s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, incloent-hi les notícies provinents de fonts RSS.
El lloc web pot utilitzar cookies (és un fragment d'informació que s'emmagatzema en el disc dur del visitant d'una pàgina web a través del seu navegador, de vida efímera, que l'usuari pot esborrar en tot moment), però en cap cas es s'utilitzaran per recollir dades de caràcter personal.
Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, si l'administrador detecta contingut que pogués afectar o contravenir la legislació vigent, els drets dels usuaris i / o l'ordre, es reserva el dret d'eliminar sense previ avís i de posar-ho en coneixement de les autoritats competents.
A mesura que sigui possible, aquest lloc web ha estat testejat i revisat per tal que tingui un correcte funcionament. No obstant això, no podem garantir la possibilitat que estigui operatiu les 24 hores de dia, els 365 dies de l'any, o que passin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA, S.L. és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.cincestrellesserveis.com.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA, SL (d'ara endavant, Cinc Estrelles) es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d'informació, ampliació i millora dels serveis sol • licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.
L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel • lació o oposició, dirigint-se a l'adreça: CINC ESTRELLES SERVEIS DE NETEJA, SL, C / Torroella, n º 2, 1 º A, 17200 Palafrugell, Girona, Espanya, o per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI a l'adreça anteriorment indicada o a info@cincestrellesserveis.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL


Tots els continguts del portal (com logotips, marques, codi font), pertanyen a tecofisa, exceptuant els provinents de les fonts RSS.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida, tret que tecofisa, li atorgui una autorització per escrit.
La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut a efectes de consulta i l'ús privat del mateix, sempre que els esmentats continguts estiguin íntegres.
A Tecofisa SL, respectem els drets de propietat intel.lectual i industrial de tercers; per això, si considera que poguéssim estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb nosaltres a la següent adreça electrònica: info@cincestrellesserveis.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Girona.